19:40 +07 Thứ bảy, 20/01/2018

Menu

Góc giải trí

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 24


Hôm nayHôm nay : 1846

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 51179

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2676776

Tiếng Anh

Trang nhất » THCS Đề Thám » Văn bản chỉ đạo

Quang cao giua trang

Kế Hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học cơ sở năm học 2013-2014

Thứ ba - 22/10/2013 09:59
KH BDTX

KH BDTX


UBND THỊ XÃ AN KHÊ

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

         
Số: 280 /KH-PGDĐT
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc          
                                                                            
              An Khê, ngày 15  tháng  10  năm 2013                   
 
KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học cơ sở
năm học 2013-2014

 
   


Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên.
Căn cứ công văn số 459/SGDĐT-GDTX ngày 10/04/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai.
Căn cứ tình hình thực tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) giáo viên mầm non, phổ thông năm học 2012-2013 như sau:
I. Mục đích
1. Giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của huyện, tỉnh và yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.
2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường, của Phòng Giáo dục và Đào tạo.
II. Nguyên tắc
1. Đảm bảo tất cả cán bộ quản lý, giáo viên đều được tham gia bồi dưỡng. Nội dung bồi dưỡng bám sát các Chương trình BDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
2. Bồi dưỡng có trọng tâm, tập trung vào các vấn đề mới, những vấn đề thực tiễn đội ngũ đang gặp khó khăn; đảm bảo tính kế thừa và tính hệ thống giữa những nội dung bồi dưỡng trong các năm trước và năm học này; không gây quá tải đối với giáo viên và các nhà trường trong công tác bồi dưỡng.
3. Phát huy vai trò nòng cốt của nhà trường trong việc tổ chức bồi dưỡng giáo viên theo các hình thức tự học cá nhân, học tập theo tổ chuyên môn, học tập theo nhóm giáo viên; phát huy vai trò trường giúp trường trong công tác bồi dưỡng.
4. Các điều kiện phục vụ phải chuẩn bị đầy đủ trước khi tổ chức bồi dưỡng.
5. Các nội dung bồi dưỡng (bắt buộc và tự chọn) phải được đánh giá. Kết quả đánh giá làm cơ sở xếp loại giáo viên và đánh giá nhà trường cuối năm học.
            III. Đối tượng bồi dưỡng
Tất cả cán bộ quản lý, giáo viên đang giảng dạy tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông.
IV. Nội dung, thời lượng bồi dưỡng
1. Khối kiến thức bắt buộc
            a) Nội dung bồi dưỡng 1: (30 tiết/năm) Bộ GD&ĐT sẽ hướng dẫn sau.
            b) Nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết/giáo viên.
              (Khối kiến thức đáp ứng nhiệm vụ, yêu cầu giáo dục tại địa phương năm học 2013-2014).
            - Bồi dưỡng chính trị do Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo thị uỷ báo cáo vào đầu năm học;
            - Bồi dưỡng triển khai nhiệm vụ năm học 2013-2014 do Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các trường báo cáo.
            2. Khối kiến thức tự chọn: 60 tiết/giáo viên.
        Căn cứ nhu cầu của cá nhân, giáo viên tự lựa chọn các mô đun bồi dưỡng trong khối kiến thức tự chọn trong Chương trình BDTX giáo viên ban hành kèm theo các Thông tư trên. Tuy nhiên, để sát hợp với tình hình thực tế Phòng Giáo dục và Đào tạo lựa chọn (04/41 mô đun) cho giáo viên THCS, cụ thể như sau:
Yêu cầu chuẩn nghề nghiệp cần bồi dưỡng  

mô đun
Tên và nội dung mô đun Mục tiêu
bồi dưỡng
Thời gian
tự học
(tiết)
Thời gian học
tập trung (tiết)
Lý thuyết Thực hành
 
 
 
 
 
VI. Tăng cường năng lực dạy học
THCS
17
Tìm kiếm, khai thác, xử lí thông tin phục vụ bài giảng
1. Những thông tin cơ bản phục vụ bài giảng
2. Các bước cơ bản trong thực hiện phương pháp tìm kiếm  thông tin phục vụ bài giảng
3. Khai thác, xử lí thông tin phục vụ bài giảng
Sử dụng được các phương pháp, kĩ thuật tìm kiếm, khai thác, xử lí thông tin phục vụ bài giảng  
10
 
 
2
 
3
THCS
18
Phương pháp dạy học tích cực
1. Dạy học tích cực
2. Các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực
3. Sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học  tích cực
Vận dụng được các kĩ thuật dạy học tích cực và các phương pháp dạy học tích cực 10 2 3
 
 
THCS
19
Dạy học với công nghệ thông tin
1. Vai trò của công nghệ thông tin trong dạy học
2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học
Có biện pháp để nâng cao hiệu quả dạy học nhờ sự hỗ trợ của công nghệ thông tin 10 2 3
VII. Tăng cường năng lực sử dụng thiết bị dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học THCS
20
Sử dụng các thiết bị dạy học
1. Vai trò của thiết bị dạy học trong đổi mới phương pháp dạy học
2. Thiết bị dạy học theo môn học cấp THCS
3. Sử dụng thiết bị dạy học; kết hợp sử dụng các thiết bị dạy học truyền thống với thiết bị dạy học hiện đại để làm tăng hiệu quả dạy học
Sử dụng được các thiết bị dạy học môn học (theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp THCS). 10 2 3
 
 
Hàng năm, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có những nội dung BDTX mới bổ sung, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ lựa chọn những nội dung quan trọng, phù hợp để tổ chức BDTX giáo viên theo hình thức tập trung lúc đó Phòng GD&ĐT sẽ điều chỉnh và báo về các trường biết tiếp tục triển khai.
V. Hình thức bồi dưỡng thường xuyên
1. Bồi dưỡng thường xuyên bằng tự học của giáo viên kết hợp với các sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ chuyên môn của nhà trường, liên trường hoặc cụm trường.
2. Bồi dưỡng thường xuyên tập trung nhằm hướng dẫn các nội dung  tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn những nội dung bồi dưỡng thường xuyên khó đối với giáo viên; đáp ứng nhu cầu của giáo viên trong học tập bồi dưỡng thường xuyên; tạo điều kiện cho giáo viên có cơ hội được trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và luyện tập kĩ năng.
3. Bồi dưỡng thường xuyên theo hình thức học tập từ xa (qua mạng Internet).
4. BDTX tập trung nhằm hướng dẫn tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn những nội dung BDTX khó đối với giáo viên; đáp ứng nhu cầu của giáo viên trong học tập BDTX; tạo điều kiện cho giáo viên có cơ hội được trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và luyện tập kĩ năng. Nội dung này do Trung tâm Giáo dục thường xuyên thị xã An Khê phối hợp với Phòng GD&ĐT lập kế hoạch và thông báo đến các trường.
VI. Đánh giá và công nhận kết quả bồi dưỡng thường xuyên
Phương thức đánh giá kết quả BDTX, xếp loại kết quả BDTX, công nhận và cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX thực hiện theo Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên.
VII. Khung thời gian thực hiện
Nội dung công việc Thời gian tính theo năm học
9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8
1.Xây dựng kế hoạch: GV, Trường, Phòng, Sở             x x x      
2.Bồi dưỡng tập trung                   x x x
3.Bồi dưỡng tự chọn x x x x x x x x x x x x
4. Kiểm tra, giám sát x x x x x x x x x x x x
5.Nghiệm thu, đánh giá kết quả, cấp chứng nhận               x x      
6.Tổng hợp kết quả, báo cáo                 x x    
7.Tổ chức sơ kết, tổng kết                 x x x x
 
Trên đây là quy định chung về khung thời gian, với mỗi công việc cụ thể, Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ có công văn hướng dẫn chi tiết sau.
VIII. Tổ chức thực hiện
1. Trách nhiệm của Phòng GD&ĐT
- Xây dựng kế hoạch BDTX giáo viên của Phòng GD&ĐT, nộp Kế hoạch về Sở GD&ĐT (phòng GDTX-CN).
- Phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng của các đơn vị trực thuộc; quản lí, chỉ đạo, kiểm tra công tác BDTX giáo viên của các nhà trường trực thuộc; cấp giấy chứng nhận hoàn thành kế hoạch BDTX giáo viên trung học cơ sở.
- Đảm bảo các điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất, tài liệu, trang thiết bị phục vụ công tác BDTX theo quy định.
- Báo cáo công tác BDTX giáo viên về Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện theo quy định.
2. Trách nhiệm của giáo viên
- Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân đã được phê duyệt; nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về BDTX của các cơ quan quản lý giáo dục, của cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ BDTX, của nhà trường.
- Báo cáo tổ bộ môn, lãnh đạo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.
 
 
 
3. Trách nhiệm của hiệu trưởng nhà trường
- Hướng dẫn giáo viên lập kế hoạch BDTX theo năm học; đưa vào kế hoạch hàng tháng triển khai, kiểm tra, nhận xét tiến độ việc tự học của giáo viên; bố trí thời gian cho giáo viên tham gia các đợt ôn tập, kiểm tra.
- Lập kế hoạch BDTX của trường mình, báo cáo về Phòng GD&ĐT và theo yêu cầu của cấp trên.
IX. Về công tác thi đua, khen thưởng
Hàng năm, Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức sơ kết, tổng kết công tác BDTX và đưa nội dung BDTX vào tiêu chí thi đua để đánh giá kết quả triển khai nhiệm vụ năm học của từng đơn vị. Tổ chức khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng các đơn vị, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác BDTX.   
            Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc các đơn vị báo cáo với Phòng Giáo dục và Đào tạo để trao đổi giải quyết kịp thời./.
 
Nơi nhận:
- UBND thị xã;     
- Ban Tuyên giáo;
 
- Lãnh đạo Phòng GD&ĐT;
- Các trường THCS;
- Các bộ phận TCTH, KT, CMTHCS;
- Lưu: VT.
KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
 
 
 
(Đã ký)
 
 
Nguyễn Thành An
 
 
 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn